Bankovní služby MUB

Zakládání, vedení běžných fiktivních účtů v tuzemské i cizí měně, poskytování standardních bankovních služeb za těchto podmínek:

 • založení i zrušení účtu zdarma
 • elektronický měsíční výpis z účtu zdarma (zasíláno e-mailem)
 • vedení účtu
 • hotovostní transakce 10 Kč /každou operaci
 • příkaz k fiktivní úhradě – provedení fiktivní odchozí platy do jiné banky – jeden úkon 4 Kč
 • příchozí fiktivní platba z jiné banky zdarma
 • odchozí a příchozí fiktivní platby v rámci MUB banky zdarma
 • úrok pro kladný zůstatek na účtu 0,3 % měsíčně
 • úrok pro záporný zůstatek na účtu 3 % měsíčně
 • šekové operace pouze pro účel platby
 • hotovostní platební operace – vklady a výběry pouze v pokladních hodinách MUB a v rámci veletrhů fiktivních firem
  Pokladní hodiny MUB: každý čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin,
  Metropolitní univerzitní banka, a.s., Prokopova 100/16, 130 00 Praha 3, místnost č. 409.
 • telebanking - bankéř na telefonu v úředních hodinách:
  pondělí8:00–10:00
  úterý12:30–14:00
  čtvrtek15:00–17:00
  pátek8:00–10:00
Založit fiktivní účet

Jak zřídit nový běžný účet pro potřeby fiktivní firmy?

Běžný účet MUB, a.s. je určen všem právnickým i fyzických podnikatelským osobám z řad fiktivních firem z ČR i zahraničí.

Žadatel o založení účtu vyplní on-line smlouvu o zřízení a vedení fiktivního běžného účtu, dále pak podpisový vzor k fiktivnímu běžnému účtu a složí vklad v min. fiktivní výši 1 500,- Kč.

Způsob jednání za majitele fiktivního účtu i oprávnění dalších osob k disponování s fiktivními peněžními prostředky na MUB účtu se uvádí v podpisovém vzoru.

Komunikace majitele MUB účtu nebo disponentů s bankou se uskutečňuje e-mailem, popřípadě telefonicky v úředních hodinách nebo osobně a to v pokladních hodinách banky a v rámci konání veletrhu fiktivních firem.

Veškeré informace o zúčtování sděluje banka majiteli účtu e-mailem.

Metropolitní univerzitní banka, a.s.

MUB je novou fiktivní bankou, která byla založena v lednu 2018 při Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. se základním akciovým kapitálem ve fiktivní výši 500 mil. Kč. Předmětem její činnosti je poskytování fiktivních bankovních služeb klientům z řad fiktivních firem jako banka reálná. Jde zejména o zřízení a vedení běžných účtů, vedení terminovaných vkladů, provádění bezhotovostního platebního styku, mezibankovní operace, úvěrové operace apod.

MUB byla řádně zaregistrována u Centra fiktivních firem při NÚOV v Praze. MUB využívá ověřenou bankovní aplikaci, která byla vyvinuta Centrem fiktivních firem a v plánu je její další zdokonalování i za účasti MUB. Prioritou je poskytování kvalitních bankovních služeb pro potřeby fiktivních firem, které působí při středních, popř. vyšších odborných školách v ČR, ale i v zahraničí. Cílem MUB pro nejbližší období je aktivní oslovování potencionálních klientů z řad fiktivních firem nabídkou zřízení a následného vedení bankovního účtu.

Partnerem MUB je studentská firma Antre při OA Heroldovy sady, která je každoročním pořadatelem Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.