MUB je novou fiktivní bankou, která byla založena v lednu 2018 při Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. se základním akciovým kapitálem ve fiktivní výši 500 mil. Kč. Předmětem její činnosti je poskytování fiktivních bankovních služeb klientům z řad fiktivních firem jako banka reálná. Jde zejména o zřízení a vedení běžných účtů, vedení terminovaných vkladů, provádění bezhotovostního platebního styku, mezibankovní operace, úvěrové operace apod.

MUB byla řádně zaregistrována u Centra fiktivních firem při NPI ČR. MUB využívá ověřené bankovní aplikace, která byla vyvinuta Centrem fiktivních firem a v plánu je její další zdokonalování i za účasti MUB. Prioritou je poskytování kvalitních bankovních služeb pro potřeby fiktivních firem, které působí při středních, popř. vyšších odborných školách v ČR, ale i v zahraničí. Cílem MUB pro nejbližší období je aktivní oslovování potencionálních klientů z řad fiktivních firem nabídkou zřízení a následného vedení bankovního účtu.

Partnerem MUB je studentská firma Antre při OA Heroldovy sady, která je každoročním pořadatelem Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.