Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., partner veletrhu a Metropolitní univerzitní banka, a.s. vyhlašují soutěž „O NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ LETÁK VELETRHU ROKU 2022“

Soutěž je určena všem účastníkům 27. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze (dále jen 27.MVFIF) s cílem podpořit a následně ohodnotit nejlepší obchodní leták – nabídku fiktivní firmy tematicky zaměřenou na Velikonoce. Hodnotit bude nejen odborná porota, ale také samotní účastníci – fiktivní firmy 27. MVFIF.

Podmínky:

  • Vytvořte elektronický leták, formát A4, jedna strana, uložte v pdf.
  • Obsahem elektronického letáku má být upoutávka na produkty/služby vaší fiktivní firmy speciálně vytvořená pro 27. MVFIF a tematicky zaměřená na Velikonoce.
  • Elektronický leták zašlete v příloze e-mailu na info@mubanka.cz nejpozději do 26.2.2022 do 23:59 h. V předmětu e-mailu uveďte „Leták 27. MVFIF – jméno Vaší FIF“.
  • Deset nejlepších elektronických letáků, jak je vyhodnotí odborná porota vyhlašovatele soutěže (50% váha hodnocení) a účastníci veletrhu (50% váha hodnocení – postup viz další bod), bude dle programu 27. MVFIF živě hodnoceno vyhlašovatelem soutěže.
  • Od 7.3.2022 jsou všechny obchodní letáky zveřejněny níže na této stránce. Každý účastník veletrhu (fiktivní firma) se může zapojit do hodnocení obchodních letáků účastníků soutěže (kromě vlastního letáku) a to tak, že přidělí 9 bodů letáku, který je z jeho úhlu pohledu nejlepší, 7 bodů letáku na 2. místě a 5 bodů letáku na 3. místě. K hodnocení bude sloužit elektronický formulář, který bude každému účastníkovi soutěže – fiktivní firmě k dispozici od 1.3.2022 ke stažení na webu MU banky. Hodnotit smí fiktivní firma – účastník 27. MVFIF pouze 1x a hodnocení musí být zasláno z e-mailové adresy fiktivní firmy a potvrzené učitelem fiktivní firmy na radek.maxa@mup.cz nejpozději do 18. 3. 2022 do 23:59 h, předmět zprávy: „Hodnocení letáku – název fiktivní firmy“.

Předmět hodnocení obchodního letáku– kritéria hodnocení odbornou porotou:

  • grafická stránka letáku,
  • originalita a zapůsobení na zákazníka,
  • obsah (tematické zaměření nabídky) a úplnost informací,
  • přesvědčivost,
  • celkový dojem.
  • Deset nejlepších elektronických letáků bude dle programu veletrhu živě hodnoceno členy hodnotící komise v průběhu veletrhu v rámci vyhlášení výsledků.

Přihláška do soutěže: do soutěže bude zařazen účastník 27. Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který splňuje podmínky soutěže a v oficiální přihlášce pořadatele vyznačil svůj zájem se této soutěže zúčastnit a zároveň splní podmínku zaslání svého soutěžního letáků nejpozději do 26.2.2022 – viz Podmínky soutěže.

Ceny pro vítěze: firmy na 1. až 3. místě obdrží zajímavé věcné ceny od Metropolitní univerzity Praha a Metropolitní univerzitní banky.

Soutěžní letáky: