1. údaje o firmě
*

2. údaje k účtu


3. odeslání

Překontrolujte veškeré vyplněné údaje a kliknutím na POTVRDIT závazně žádáte o
zřízení a vedení MUB účtu u Metropolitní univerzitní banky, a.s. na základě své vážné a
svobodné vůle a zároveň prohlašujete, že jste si přečetli a souhlasíte bez výhrad
s OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI pro zřizování a vedení MUB účtů a SAZEBNÍKEM MUB.

 

* V reálné praxi banka vyžaduje další personální data o jednajících osobách a klient musí vyjádřit souhlas s poskytnutím, shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. MUB banka, co by fiktivní subjekt zřízený pro potřeby studentských fiktivních firem, takové údaje v souladu s výše uvedeným nařízením nevyžaduje, neshromažďuje a nezpracovává. Pro účely zřízení fiktivního bankovního účtu u MUB banky vyplňujte pouze požadované fiktivní údaje.
** Platná ke dni zřízení MUB účtu.
*** Odborné přednášky MUB zdarma dle aktuální nabídky.
**** V případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.