Vážení klienti naší banky, milé studentky, milí studenti,

současná opatření zasáhla i výuku fiktivních firem. Nemůžete soutěžit, účastnit se veletrhů, skupinově se scházet a vytvářet to, co vás baví a činí radostnými, zažívat úspěch. I nám chybí vzájemná setkání s vámi, s vašimi skvělými podnikatelskými nápady. 

Výuku fiktivních firem můžete obohatit o aktivity On-line Akademie MUP, která nabízí bezplatné on-line přednášky, semináře vytvořené speciálně pro studenty fiktivních firem. Vše probíhá v rámci aplikace MS Teams Metropolitní univerzitní banka. Kladný ohlas na naše aktivity a téměř 250 členů naší akademie z řad studentů fiktivních firem z Česka a Slovenska nás velice těší!

Přidejte se k nám a zažijte zajímavé on-line přednášky našich špičkových odborníků!

Těšíme se na vás a přejeme úspěšný školní rok 2020/2021!

Kontakt pro další informace:

Ing. Radek Maxa, Ph.D.
e-mail: radek.maxa@mup.cz
tel. +420 702 150 877

Mohli jste si mimo jiné vyzkoušet tato témata online přednášek: