Zakládání, vedení běžných fiktivních účtů v tuzemské měně, s možností zahraničních plateb přes CEFIFIS, poskytování standardních bankovních služeb za těchto podmínek:

 • založení i zrušení účtu zdarma
 • elektronický měsíční výpis z účtu zdarma (zasíláno e-mailem)
 • vedení účtu
 • hotovostní transakce 10 fiktivních Kč /každou operaci
 • příkaz k fiktivní úhradě – provedení fiktivní odchozí platy do jiné banky – jeden úkon 4 fiktivní Kč
 • příchozí fiktivní platba z jiné banky zdarma
 • odchozí a příchozí fiktivní platby v rámci MUB banky zdarma
 • úrok pro kladný zůstatek na účtu 0,3 % měsíčně
 • úrok pro záporný zůstatek na účtu 3 % měsíčně
 • šekové operace pouze pro účel platby
 • hotovostní platební operace – vklady a výběry pouze v pokladních hodinách MUB a v rámci veletrhů fiktivních firem
  Pokladní hodiny MUB: každý čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin,
  Metropolitní univerzitní banka, a.s., Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, místnost č. 1305.
 • telebanking – bankéř na telefonu v úředních hodinách:
  pondělí 8:00–10:00
  úterý 12:30–14:00
  čtvrtek 15:00–17:00
  pátek 8:00–10:00

Založit fiktivní účet