Bronz v soutěži o nejlepší stánek pro Metropolitní univerzitní banku, studentskou fiktivní firmu katedry mezinárodního obchodu MUP z Mezinárodního veletrhu fiktivních firem Slovensko 2022, který se uskutečnil 18. a 19. října v Žilině – Gbeĺanoch a jehož partnerem byla naše univerzita. K tomu 4. místo v soutěži o nejlepší instagram post a celkové skvělé 7. místo!

Poslední prezenční ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem se na Slovensku konal v listopadu 2019 v Nitře, po té jsme se díky pandemii COVID-19 setkávali pouze on-line. O to více jsme se těšili na letošní prezenční ročník, na osobní setkání, veletržní stánky, skvělé prezentace studentů – mladých podnikatelů z různých koutů Evropy (Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Turecko, Španělsko). Pravou veletržní atmosféru odstartoval 18. října 2022 v moderních a reprezentativních prostorech vzdělávacího centra Kia Motors v Žilině – Gbeĺanoch Ing. Branislav Hadár, ředitel Státního institutu odborného vzdělávání při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Dvoudenní bohatý program veletrhu připravilo Slovenské centrum cvičných firem při SIOV Bratislava (www.sccf.sk) pod vedením Ing. Gabriely Horecké ve spolupráci s partnery: Metropolitní univerzita Praha, Ekonomická univerzita Bratislava, OVB Allfinanz Slovensko a. s., Národná banka Slovenska (NBS), Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovak Business Agency (SBA), PEN Worldwide, Ministerstvo hospodárstva SR.

Veletržní pódium a seminární místnosti nabídly po oba veletržní dny za přítomnosti odborné poroty živé soutěžní prezentace studentských fiktivních firem v mateřském a anglickém jazyce, soutěž 90 s ve výtahu v anglickém jazyce, řadu zajímavých přednášek a seminářů na aktuální témata podnikatelské a finanční gramotnosti včetně příspěvku Ing. Radka Maxy, Ph.D., který prezentoval minulost a současnost naší univerzity a její studijní nabídku včetně realizace projektu fiktivních firem na MUP. Veletržní prostory zaplnily kreativně připravené stánky účastnických fiktivních firem, kdy nápaditost, prezentační materiály i vystavené produkty svědčily o nefalšovaném nadšení a zapálení studentů zdravě se poprat o vítězství v různých veletržních soutěžích. A potvrdilo se to hlavní, nic nehradí živý prezenční veletrh, setkání tváří v tvář, úsměvy a nadšení talentovaných mladých lidí!

A náš tým MUBanky ve složení Barbora Fedorková, lídr týmu péče o CZ klienty MUBanky, Kateřina Valešová, člen týmu PR a marketingu MUBanky, obě studentky Mezinárodního obchodu na MUP, se v žádném případě neztratil. Pod vedením garanta a koordinátora MUBanky Ing. Radka Maxy, Ph.D. sklidily Barbora Fedorková i Kateřina Valešová zasloužený potlesk přítomných za předvedenou živou veletržní prezentaci v češtině, resp. angličtině. Náš stánek a profesionální vystupování ohodnotila odborná porota jako třetí nejlepší! Zájem nejen o nabídku MUBanky byl enormní, k čemuž Barbora Fedorková uvádí: „Zájem byl zejména o investiční zlato, kterým reaguje naše MUBanka na vysokou míru inflace, kdy zlato je považováno za jeden z nejlepší nástrojů uchování hodnoty peněz. Stále boduje možnost zřídit si odkudkoliv a kdykoliv běžný MUB-účet přes náš webový formulář. A překvapil mě zájem studentů z fiktivních firem o naši univerzitu, zejména z řad slovenských studentů, kteří se zajímali, co studujeme, jaké to u nás je, jaké předměty se vyučují, a tak jsme společně s Katkou Valešovou rády a s chutí referovaly“.

Součástí veletržního programu bylo také vyhodnocení 10. ročníku soutěže Slovenského centra cvičných firem „Nejlepší podnikatelský záměr“, jehož partnerem byla Metropolitní univerzita Praha a jedním z hodnotitelů Ing. Radek Maxa, Ph.D. V rámci slavnostního ukončení veletrhu Ing. Gabriela Horecká, vedoucí Slovenského centra cvičných firem při SIOV Bratislava společně s Ing. Radkem Maxou, Ph.D. vyhlásila vítěze, podnikatelský záměr KNÍHKUPECTVO LIBCAFFE, který vypracovala Gabriela Hrková z OA Rožňava, která mimo jiné získává od naší univerzity poukázku do Alzy a pozvání k nám na univerzitu, podobně jako druhý a třetí nejlepší podnikatelský záměr.

Odborná porota to neměla při hodnocení soutěží vůbec jednoduché. Skvělé stánky, vysoká úroveň prezentačních a obchodních dovedností studentů, skvělé podnikatelské nápady, téměř profesionálně zpracování propagační materiály svědčí o vysoké úrovni celého veletrhu. Výhru a titul nejlepší firma veletrhu si zaslouženě odnáší fiktivní firma Mydlotopia ze Súkromnej SOŠ podnikania Zvolen pod vedením Mgr. Renáty Šujanské a Ing. Renáty Henešové. Gratulujeme! (vítěze jsme přivítali u našeho stánku a v srdečné atmosféře pořídili společné fotografie). Jak vidno tato škola je líhní skvělých fiktivních firem, kdy na našem posledním 3.MUB-line veletrhu brala vítězství v soutěži o nejlepší e-prezentaci a nejlepší SWOT analýza firma Rekocičky z téže školy! A tak nezbývá než se těšit na setkání nejen s Mydltopii, ale s dalšími skvělými fiktivními firmami z Česka a Slovenska na 4. MUB-line veletrhu fiktivních firem s podtitulem NETWORKING a jeho důležitost pro obchodní a podnikatelský úspěch, který pořádá naše univerzita a bude se konat ve dvou částech: on-line 30. 11. a 1. 12. 2022 a prezenční u nás na MUP ve Strašnicích dne 9. 12. 2022. Intenzivně pracujeme na programu. Můžeme prozradit, že kromě soutěžního programu čeká na účastníky řada setkání s úspěšným podnikateli, osobnostmi a odborníky. Například se můžete těšit na dva špičkové ekonomy, přednášející na MUP: Ing. Tomáše Sedláčka, Ph.D. (tomassedlacek.cz) a Ing. Dominika Stroukala, Ph.D. (stroukal.cz).

Přidejte se, zapojte se, síťujte se! Těšíme se na Vás!

Bližší informace k programu a přihlášky: radek.maxa@mup.cz