Metropolitní univerzita Praha se stala partnerem prestižní studentské soutěže “NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2022” určené studentům zapojeným do projektu fiktivních firem v Česku a na Slovensku.

Jubilejní 10. ročník soutěže „NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 2022“ vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže společně s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Metropolitní univerzitou Praha.

Pro zájemce/účastníky připravuje MUP on-line semináře „JAK VYTVOŘIT DOBRÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Soutěž probíhá do 30. září 2022, následně budou soutěžní příspěvky vyhodnocení odbornou porotou, jejímž členem bude jako při předcházejícím ročníku Ing. Radek Maxa, Ph.D. (radek.maxa@mup.cz), přednášející katedry mezinárodního obchodu MUP a zároveň garant a koordinátoru projektu fiktivních firem MUP a naší Metropolitní univerzitní banky.