Tým MUBanky zavítal ve dnech 7.–10. 2. 2024 do slovenského Vranova nad Topĺou, kde se zúčastnil první etapy realizace jedinečného projektu spolupráce mezi středními školami a naší univerzitou v rámci rozvoje podnikatelských dovedností mladé generace na principu udržitelného rozvoje financovaného z prostředků Visegradských fondů.

Vzájemná spolupráce a dialog v oblasti podnikatelské gramotnosti, upevnění vztahů mezi studenty středních a vysokých škol Slovenska a Česka, to je hlavní moto projektu, do kterého se zapojila naše MUBanka společně s OA Vranov nad Topĺou. Tým MUBanky pod vedením dr. Radka Maxy cestoval dlouhých 10 hodin vlakem a pak autobusem, aby se aktivně zúčastnil bohatého programu, který pro nás přichystal partner projektu, tým vyučujících a studentů místní OA pod vedením učitele Štefana Gonosa, kterému za vše moc děkujeme! A stihli jsme toho skutečně hodně a vrátili se do slova a do písmene nadšeni!

První den po nepříliš pohodlné cestě nevytopeným vlakem nás čekala bohatá snídaně a lehký odpočinek, na který navázala seznamovací procházka městem, milé přivítání ve škole paní ředitelkou Ing. Márií Chrapekovou a prohlídka prostor školy spojená s obědem, povídání o historii i současnosti města, návštěva místní výstavy výtvarného umění i nádherné Baziliky Narození Panny Marie s odborným výkladem. Pak jsme se jako tým pustili do práce na přípravě našeho stánku, rozdělení rolí členům týmu i přípravě naší hlavní veletržní úlohy – hodnotitelské a mentorské pro účastníky veletrhu cvičných firem. No a večer nás čekal bowling mezi námi MUPáky (všichni do jednoho jsme oblékli mikiny MUP) a OAčiky, jak si místní z OA říkají. A kdo vyhrál? Všichni! Bezvadný večer plný milého povídaní a utužení kontaktů, legrace a slovenské pohostinnosti.

V pátek 9. 2. 2024 nastal den D, vlastní veletrh. Od časných ranních hodin jsme ve veletržních prostorech postavili stánek naší MUBanky a MUP a prezentovali po celou dobu veletrhu nejen naše MUB produkty, ale také naší univerzitu, její programy. A musíme dodat, že zájem byl enormní.

Nabitý hlavní sál pak s nadšením sledoval taneční vystoupení studentů místní školy v tradičních krojích při slavnostním zahájení i ukončení, kterého se zúčastnila řada významných osobností nejen místní školy, ale také města, samosprávného kraje, dalších vysokých škol, subjektů privátní i veřejné sféry. Za přítomnosti kamer i mikrofonů z televize a rozhlasu mohly stovky účastníků obdivovat krásné veletržní stánky mladých podnikatelů z různých koutů Slovenska a Česka, vyzkoušet obchodní a prodejní dovednosti, vidět nadšení, s jakým mladí podnikatelé své start-upy prezentují u stánku i na veletržním pódiu, vyslechnout v hlavním veletržním sále 30 min. prezentaci dr. Radka Maxy o naší univerzitě, obdobně pak prezentaci týmu MUBanky, konkrétně Kateřiny Tobolové, Tomáše Johna (oba studenti Cestovního ruchu) a Jána Hýbla (student Mezinárodního obchodu).

Celkem 8 veletržních soutěží hodnotila veletržní porota, jejíž předsedou byl dr. Radek Maxa, členy poroty pak zástupci města, podnikatelů, bývalí absolventi místní OA, zástupci dalších VŠ a také členové MUBanky. Jedním z nich byl Martin Žahourek, student Mezinárodního obchodu MUP, který poznamenal: Celý program jsem si moc užil, profesionalitou stánků jsem byl mile překvapen. Slovensko bylo super! V závěru celého programu pak dr. Maxa společně s paní ředitelkou Chrapekovou vyhlásili výsledky všech veletržních soutěží i dodatečně předali vítězný pohár za 1. místo v soutěži CENA NÁVŠTĚVNÍKA z prosincového 5. MUB-line veletrhu FIF 2023 cvičné firmě EverGreen. Ocenění obdrželi i dárkové předměty od naší univerzity a třeba také knihy s osobním věnováním a podpisem od dr. Dominika Stroukala a dr. Radka Maxy. Podívejte se na fotky. Kompletní výsledky veletrhu: https://www.oa-vt.sk/news/?gtnid=3820#

A snad nejlépe v samotném závěru veletrhu před zraky všech přítomných zhodnotil naši misi Jakub Šimánek, student Cestovního ruchu: Moc za vše děkujeme. Jsem poprvé na Slovensku a musím říci, že vy Slováci jste velmi přátelský a pohostinný národ, budu na to dlouho vzpomínat. A ty skvělé veletržní stánky, hodnocení vůbec nebylo jednoduché. Děkuji za mne, za celou naší MUBanku a Metropolitní univerzitu, že jsme tady mohli být“.

Před zpáteční noční cestou nás čekala ještě příjemná procházka historickou částí Košic spojená s návštěvou Metropolitní katedrály svaté Alžběty Durynské s výkladem, výstupem na věž a výborná večeře v nejstarší slovenské restauraci a nelehké loučení… Pak již daleká cesta domů, při které jsme vzpomínali na fajn čas ve Vranově a v myšlenkách plánovali druhou část realizace projektu, která proběhne na Metropolitní univerzitě Praha začátkem června, kdy hlavním bodem programu bude veletrh studentských start-upů ODPOVĚDNÁ FIRMA 6. – 7. 6. 2024 s celou řadou soutěží, odborných vstupů našich špičkových akademiků na téma odpovědného a udržitelného podnikání. Těšíme se!