KOMPLETNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., partner veletrhu a Metropolitní univerzitní banka, a.s. vyhlásily pro účastníky veletrhu soutěž „O NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ LETÁK VELETRHU  ROKU 2021“ s cílem podpořit a následně ohodnotit nejlepší obchodní leták – nabídku fiktivní firmy tematicky zaměřenou na Velikonoce. Hodnotit bude nejen odborná porota, ale také samotní účastníci – fiktivní firmy 26.MVFIF

Deset nejlepších elektronických letáků, jak je vyhodnotí odborná porota vyhlašovatele soutěže (50% váha hodnocení) a účastníci veletrhu (50% váha hodnocení – postup viz další bod), bude dle programu 26. MVFIF živě hodnoceno vyhlašovatelem soutěže.

Všechny obchodní letáky jsou zveřejněny na webu MU banky. Každý účastník veletrhu (fiktivní firma) se může zapojit do hodnocení obchodních letáků účastníků soutěže (kromě vlastního letáku) a to tak, že přidělí 9 bodů letáku, který je z jeho úhlu pohledu nejlepší, 7 bodů letáku na 2. místě a 5 bodů letáku na 3. místě. K hodnocení bude sloužit tento formulář (formát MS Excel), který je k dispozici každému účastníkovi soutěže – fiktivní firmě.  Hodnotit smí fiktivní firma – účastník 26. MVFIF pouze 1x a hodnocení musí být zasláno z e-mailové adresy fiktivní firmy a potvrzené učitelem fiktivní firmy na radek.maxa@mup.cz nejpozději do 11. 3. 2021 do 23:59 h, předmět zprávy: „Hodnocení letáku – název fiktivní firmy“.

Předmět hodnocení obchodního letáku– kritéria hodnocení odbornou porotou:

  • grafická stránka letáku,
  • originalita a zapůsobení na zákazníka,
  • obsah (tematické zaměření nabídky) a úplnost informací,
  • přesvědčivost,
  • celkový dojem.

Ceny pro vítěze: firmy na 1. až 3. místě obdrží zajímavé věcné ceny od Metropolitní univerzity Praha a Metropolitní univerzitní banky.