Tři krásné poháry za úspěch ve třech soutěžích a zprostředkování veletržních obratů účastníků veletrhu za téměř 29 mil. fiktivních korun! Navázání nových kontaktů se školami a fiktivními firmami, budování finanční gramotnosti u účastníků a mladých návštěvníků veletrhu, ocenění těch nejlepších obchodníků – fiktivních firem v jedinečné soutěži naší Metropolitní univerzity Praha o nejlepšího obchodníka veletrhu, ale hlavně po dlouhé době možnost osobních setkání se studenty a vyučujícími fiktivních firem a návštěvníky veletrhu. To byl 7. Veletrh fiktivních firem v Českých Budějovicích.

Tým Metropolitní univerzitní banky, a.s. se ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 již potřetí zúčastnil 7. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích, který se konal v rámci veletrhu Vzdělávání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Pavla Klímy a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.   Veletrh již tradičně pořádá Střední škola obchodní v Českých Budějovicích.

V rámci slavnostního zahájení veletrhu promluvil k účastníkům veletrhu jménem naší univerzity Ing. Radek Maxa, Ph.D.  Zdůraznil radost naší univerzity, že po dlouhé době je možné zažít veletržní dění kreativních studentských firem a naději, že tak tomu bude stále častěji i přes těžkosti dnešní doby. Tuto naději, naději v lepši zítřky nás všech, naději v klidné Vánoce 2021, symbolizovala SVÍČKA NADĚJE MUP, kterou na našem veletržním stánku slavnostně zažehla Ing. Olga Tupá a Ing. Šárka Řepová z pořádající SŠO Č. Budějovice. Po celou dobu tato svíčka svítila na našem stánku a každý návštěvník měl možnost symbolicky jednou korunou přispět na nákup posilujících vitamínů pro jednu studentskou firmu, účastníka veletrhu, kterého vylosovala v rámci slavnostního ukončení veletrhu ředitelka pořádající SŠO Mgr. Jarmila Benýšková. Touto firmou se stala fiktivní firma Dotwear ze SOŠ a SOU Písek, které Dr. Maxa předal posilující dávku Vitaminu C za vybraných 163 Kč! Děkujeme a jako člen Asociace společenské odpovědnosti, si vážíme tohoto projevu altruismu od účastníků veletrhu.

Dle vyhlášených principů veletržního obchodování a zúčtování operací včetně pravidel soutěže MUP o nejlepšího obchodníka veletrhu, se bezprostředně po zahájení veletrhu rozjelo dvoudenní veletržní obchodování, emise veletržního oběživa mezi účastníky i návštěvníky veletrhu, zúčtování veletržních operací a evidence veletržních obratů.  A musíme říci, že účast byla nad očekávání velká! Měli jsme plné ruce práce. Každý zájemce měl možnost si vyzkoušet založení účtu, vybrat si některý z našich bankovních produktů včetně úvěrových, vyplnit některý z bankovních příkazů, ale zároveň například zjistit, jaké jsou možnosti studia na naší univerzitě. Náš tým MUBanky ve složení Miroslav Navrátil, Filip Hejný a Yana Bentsa se zhostil svých veletržních rolí na jedničku a patří jim velké poděkování. Zvláště pak Miroslavu Navrátilovi, týmovému lídrovi péče o EU klienty, který nás také zastupoval v soutěži o nejlepší živou prezentaci fiktivní firmy.  V bloku 10 min.  + 10 min. (prezentace + diskuse s odbornou porotou v čele s obchodním ředitelem Regionálního centra Českých drah panem Jiřím Kafkou) předvedl výborný výkon a získal pro naše barvy 2. místo! Úspěšní jsme byli i v soutěži o nejlepší katalog fiktivní firmy, kde jsme získali bronz za minimalistické provedení našeho tištěného katalogu, kterým plníme závazek naší MUBanky minimalizovat tištěné dokumenty, šetřit životní prostředí a být společensky odpovědnou firmou. Celkový úspěch pak korunovalo třetí místo v hlavní soutěži o nejlepší firmu veletrhu.

Při slavnostním zakončení veletrhu Ing. Radek Maxa, Ph.D. vyhlásil výsledky naší soutěže o nejlepšího obchodníka veletrhu, kdy firmy, které se umístily na prvním až třetím místě, získaly od naší univerzity voucher na nákup potřeb pro fiktivní firmu, který byl nahrán na originální flash disk MUP ve tvaru klíče, funkční trika MUP pro sportování a další věcné ceny. Dle našich statistik činil veletržní obrat 28 750 630 FKč! Vítězem se stala společnost Popelčino Tajemství, s.r.o. z pořádající SŠO Č. Budějovice, která dosáhla přepočteného veletržního obratu ve výši 7 169 400 fiktivních Kč a získala titul Zlatý obchodník veletrhu. Druhá skončila společnost Sportovní centrum Koloseum, s.r.o. ze SŠO Č. Budějovice, která vykázala přepočtený veletržní obrat ve výši 1 505 741 FKč a bronzovým obchodníkem se stala společnost Řeznictví a uzenářství Vránek, s.r.o. z VOŠ, SPŠ automobilní a technické Č. Budějovice za přepočtený veletržní obrat ve výši 992 400 FKč. Blahopřejeme!

Mladí lidé měli možnost vyzkoušet si obchodování s využitím veletržní měny, vyzkoušet si čerpání úvěru a další finanční služby. Tím opět naše MUBanka přispěla k budování žádoucí finanční gramotnosti mladé generace.

Účastníci veletrhu byli pozváni na 3. MUB-line veletrh fiktivních firem, který pořádá naše univerzita a MUBanka ve dnech 9. a 10. 12. 2021 on-line v MS Teams: https://www.mubanka.cz/3-mub-line-veletrh-fiktivnich-firem/ Těšíme se účast a skvělé soutěžní příspěvky.