Závěrečným podnikem roku 2021 na poli fiktivních firem byl ve dnech 9. a 10. prosince 2021 3.MUB-line veletrh fiktivních firem Metropolitní univerzity Praha, který uspořádala katedra mezinárodního obchodu MUP společně s partnery akce pro studenty fiktivních firem z různých koutů Česka a Slovenska. Na platformě MS TEAMS se setkal rekordní počet 76 studentských fiktivních firem z Česka a Slovenska. Nabitý program plný soutěží, on-line obchodování, zajímavých živých setkání s osobnostmi MUP i úspěšnými manažery a podnikateli z praxe, to byl BENCHLEARNING fiktivních firem, který zanechal v účastnících skvělý dojem.

Doba, kdy se budeme moci opět těšit ze skvělých veletržních aktivit, nádherných stánků, veletržních soutěží tradičního veletrhu, je zatím opředena velkou nejistotou. Po úspěšných předchozích dvou ročnících MUB-LINE veletrhu fiktivních firem se tak rozhodla naše Metropolitní univerzita Praha a její Metropolitní univerzitní banka v čele se svým garantem a koordinátorem Ing. Radkem Maxou, Ph.D., uspořádat v předvánočním čase již třetí on-line ročník.

Cílem bylo připravit on-line veletrh, který by byl opět něčím inovativním, přínosným pro fiktivní firmy s bohatým veletržním programem. Po červnovém MUB-LINE SPECIÁLU věnovaný odpovědnému podnikání, jsme se rozhodli PROGRAM orientovat na BENCHLEARNING fiktivních firem, vzájemné učení se, sdílení, inspiraci a předání zkušeností mladým podnikatelům od úspěšných manažerů a podnikatelů, ale i představení nejlepších podnikatelských záměrů mladých lidí, mimo jiné vítězů soutěže Slovenského centra cvičných SCCF při SIOV Bratislava a vítěze cen GRATIAS TIBI 2021 kategorie do 30 let v rámci workshopu, který společně moderovali Radek Maxa a Ing. Gabriela Horecká, vedoucí SCCF při SIOV Bratislava, s možností zapojit se do hodnocení soutěžních vánočních letáků. Účastníci měli příležitost zapojit se do tří soutěží, z toho jedné zbrusu nové, o nejlepší SWOT analýzu fiktivní firmy. A veletrh je veletrhem, pokud probíhá obchodování. A on-line veletržní obchodování proběhlo poprvé kompletně formou internetového bankovnictví CEFIF portálu.

V době, kdy se podmínky na SŠ velice různí (někde jsou ve škole, další školy mají karanténu či on-line výuku), sladit rozvrhy studentů a učitelů na školách tak, aby se studenti a učitelé z tak velkého počtu škol sjednotili a mohli se na celé dva dny on-line potkat, propojit se ve stejný čas, zapojit se do veletržního dění, nebylo vůbec jednoduché a stojí za tím tři měsíce příprav. Ale podařilo se! Tudíž velké poděkování patří účastnickým školám, které kvitovaly naše pozvání a zařadily 3.MUB-LINE veletrh do výuky, podívejte se do KATALOGU účastníků, které to školy a fiktivní firmy byly.

Srdečné poděkování patří partnerům akce, kteří se aktivně do dění zapojili, hodnotili veletržní soutěžní příspěvky a věnovali ceny pro ty nejlepší fiktivní firmy. Živé vstupy například Zbyňka Frolíka, zakladatele a majitele společnosti LINET a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, Alice Zápotocké, marketingové ředitelky S&T či Scotta Mitchella, výkonného ředitele PEN WORLDWIDE, která zastřešuje 40 členských zemí, ve který se realizuje projekt fiktivních firem, podtrhují vysokou úroveň programu. Na záznam veletržního vysílání se můžete podívat na YouTube:

První veletržní den 9. 12. 2021:

Druhý veletržní den 10. 12. 2021:

Živě, po oba dva veletržní dny, provázel programem Ing. Radek Maxa, Ph.D. společně se studenty MUP, členy MUBanky, Filipem Hejným, Miroslavem Navrátilem a Jánem Hýblem, kterým patří velké poděkování! Obdobně velké poděkování patří všem studentům – členům letošního týmu MUBanky, kteří se na přípravě a organizaci veletrhu podíleli, jejich skvělé nápady a novinky, které představili v průběhu veletrhu, správu veletržního chatu aj. Našim studentům se podařilo výborně reprezentovat naši univerzitu, výsledky své studentské práce.

V rámci veletržního programu měli účastníci možnost blíže poznat naši univerzitu, její 20letou historii, současnost včetně aktuální bohaté nabídky studijních programů MUP, živě se setkat s ředitelem MUP JUDr. Markem Benešem, Ph.D. který veletrh slavnostně zahájil, o nejen začátcích univerzity živě hovořil k účastníkům PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro studijních záležitosti MUP. Aktivity a možnosti studia na více než 200 partnerských zahraničních univerzitách živě představila vedoucí zahraničního odd. MUP Mgr. Jana Berousková, a na své studium na MUP zavzpomínal jeden z více než 17 000 úspěšných absolventů MUP Bc. Tomáš Jelínek, který mimo jiné absolvoval program Double Degree a v současné době se mimo jiné věnuje projektu MEDICI PRO OČKOVÁNÍ, jehož je spoluautorem, a který zvítězil v letošním ročníku cen nadace Člověk v tísni GRATIAS TIBI 2021, kategorie do 30 let. Program „20 let s naší univerzitou“ završila živá on-line přednáška Ing. Jaroslava Halíka, Ph.D., vedoucího katedry mezinárodního obchodu na téma „Významu značek v komerční činnost“, kdy zároveň Dr. Halík vysoce erudovaně hodnotil jednu z veletržních živých soutěží. V rámci slavnostního ukončení pak měli možnost účastníci veletrhu se živě setkat s rektorem naší univerzity, prof. PhDr. Michalem Klímou, M.A., CSc., který mimo jiné vyhlásil druhý ročník ankety o nejlepšího vyučujících fiktivní firmy 2021, společné ankety MUP a České pošty, s.p. s podporou CEFIF a SCCF.  Vítězného české či slovenského vyučujícího vyhlásíme na 27. on-line Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze, který se bude ve dnech 23. – 25. 3. 2022, a v rámci kterého bude aktivní naše MUBanka a zároveň bude vyhlášena speciální soutěž MUP o nejlepší veletržní leták.

V centru pozornosti veletržního programu tradiční stojí soutěže. A v rámci 3.MUB-LINE VELETRHU tomu nebylo jinak. Volba tentokrát padla na soutěž o nejlepší vánoční leták, soutěž o nejlepší e-prezentaci s živým finálem TOP 10 a superfinálem TOP 3, a již zmiňovanou novou soutěž o nejlepší SWOT analýzu fiktivní firmy s živým finálem TOP 11. Skvělí porotci – odborníci z řad partnerů veletrhu poskytli soutěžícím velice cennou zpětnou vazbu a patří jim za to velký dík! Srdečně gratulujeme všem výhercům a těšíme se na fotografie s diplomy a cenami, které věnovala MUP a většina partnerů. Veškeré soutěžní příspěvky jsou stále k dispozici na webu MUBanky Složení odborných porot a výsledky všech tří soutěží si můžete prohlédnout ZDE.

Nejen fiktivní firmy, ale celé třídy zúčastněných škol sledovaly na plátnech v učebnách 3.MUB-line veletrh, soutěžily, obchodovaly, sledovaly doprovodný veletržní program. Stovky studentů středních škol sledovali živě vysílání v Teams, další na YouTube a hlavně se veletrh líbil. Což nás nesmírně těší a motivuje pro další podobné akce! Vřelé díky všem za účast, vřelé díky za přípravu všem, kteří se na úspěšném průběhu veletrhu podíleli, vřelé díky všem partnerům za podporu studentským firmám a v neposlední řadě vřelé díky katedře MO a celé Metropolitní univerzitě Praha za záštitu, zázemí a podporu, kterou poskytuje projektu fiktivních firem. Veletrh dopadl dle dosavadních ohlasů výtečně!

Vybíráme pro vás některé ze zaslaných ohlasů a vedou nás k přesvědčení, že to, co děláme má smysl!

Ing. Martina Pukáčová, OA Dolný Kubín: „Chcela by som sa Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do súťaže cvičných firiem. Pre žiakov to bolo povzbudením, že sa niečo v oblasti cvičných firiem deje a mohli si pozrieť úplne super uložené výsledky prác – prezentácie, katalógy a SWOT analýzy aj iných firiem a posunúť sa ďalej. Ďakujeme.“

Gabriela Ondrejmíšková, SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce: „Ďakujeme za príležitosti zúčastniť sa Vášho veľtrhu. Perfektne pripravené, zorganizované, tak ako má byť. Zaujímavé vstupy profesionálov. Prajem veľa síl, trpezlivosti do ďalšej, nie ľahkej práce.“

Ing. Zuzana Šivecová, OA Rožňava: „ Aj tento rok to bolo podujatie plné rôznych aktivít a inšpirácií nielen na ďalšiu prácu so žiakmi. Prajem Vám a celému tímu do ďalších rokov veľa nových, obdobne prínosných nápadov na program veľtrhu. Vy osobne ste svojou kľudnou pokojnou odbornou moderáciou úžasným prínosom pre tento veľtrh a pre nás všetkých veľkým príkladom.“

Ing. Markéta Mrózková, OA Český Těšín: „Moc děkujeme za uspořádání veletrhu, velmi jsme uvítali online formu. Program se nám líbil, zvlášť přínosná je zpětná vazba odborníků z praxe při hodnocení jednotlivých příspěvků. To je velké plus i pro nás pedagogy.“

Ing. Alena Shrbená, SOŠ informatiky a spojů, SOU Kolín: „Děkuji Vám i celému Vašemu týmu za úžasnou organizaci celého veletrhu. Jsme rádi, že jsme mohli být jeho součástí, že si studenti mohli v této nelehké době zasoutěžit a alespoň touto formou na dálku změřit svoje síly, předvést velký kus práce, který ve firmách udělali. Také načerpat nové zkušenosti a ponaučení, co příště udělat lépe.“

Ing. Olga Tupá, SŠ obchodní České Budějovice: „Organizace super. Vše na dálku bezvadně fungovalo (až na technické problémy na naší straně), akorát mi přišlo, že se letos méně obchodovalo, ale to bylo určitě způsobené i tím, jak se studenti střídali v karanténě, atd. Jinak skvělé a už se moooc těšíme s novými fiktivkami na příští ročník.“

Ing. Renáta Henešová, Súkromná SOŠ podnikania Zvolen: „Ďakujem za plnohodnotné dva dni veľtrhu, vyčerpávajúce určite aj pre Vás, no nás to zároveň nabilo obrovskou energiou, nakoľko už dievčatá prechádzajú na dištančnú formu štúdia-rozhodnutie M školstva.“

Ing. Beáta Adamková, OA Poprad: „3.MUB-line veľtrh cvičných firiem bol pripravený po všetkých stránkach na vysokej profesionálnej úrovni, ďakujeme veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa ho. Tešíme sa z umiestnenia a taktiež sa tešíme na ďalšie ročníky veľtrhu.“

Ing. Miroslav Varga, Spojená škola Modrý Kameň: „Už štandardne kvalitná akcia, škoda, že sme mali z našej strany komplikácie s karanténami, ale dopadlo to nad naše očakávania. Tešíme sa na ďalší ročník a ďakujeme za všetko!“

Victoria Hädler, Communications Coordinator PEN WORLDWIDE: „Bylo nám potěšením a osobně mi to setkání se všemi studenty/ studentkami vždy znovu připomene, proč děláme, to co děláme. Myslím, že veletrh byl připraven fantasticky, tak jako vždy. Program byl pestrý a není tomu, co vytknout. Děkujeme za organizaci a neustále skvělé a měnící se hosty veletrhu, je to přínosem určitě pro všechny.“

A připojujeme poděkování Ing. Gabriely Horecké, vedoucí Slovenského centra cvičných firiem při SIOV Bratislava a zpětnou vazbu Ing. Marty Marušincové, vědecko-výzkumné pracovnice finanční gramotnosti Slovenského centra cvičných firiem při SIOV Bratislava.

Přejeme všem krásný Advent, klidné Vánoce prožité ve zdraví a víře v lepší zítřky a šťastný a úspěšný rok 2022 a těšíme se na další akce na poli fiktivních firem!