Metropolitní univerzitní banka se těší na veletržní setkání s fiktivními firmami z Česka, Slovenska a dalších evropských zemí na 29. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem Praha 20. – 22. 3. 2024. Bude to poprvé prezenčně od roku 2019!

Tradičním partnerem veletrhu je Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., která společně s naší MUBankou připravila speciální veletržní soutěž  „Nejlepší obchodní leták veletrhu 2024“.

Můžete se těšit na atraktivní přednášky akademiků MUP,  které jsme připravili pro účastníky veletrhu ve spolupráci s ANTRE, pořadatelskou firmou veletrhu. Mimo jiné se setkáte s:

dr. Dominikem Stroukalem, garantem nového bakalářského studijního programu MUP DIGITÁLNÍ EKONOMIKA https://www.mup.cz/studijni-programy/bakalarske-studium/digitalni-ekonomika/,

prof. Josefem Šímou, vedoucím Katedry mezinárodního obchodu MUP , https://www.mup.cz/o-univerzite/katedry/katedra-mezinarodniho-obchodu/

Ing. Miroslavem Bečkou, absolventem MUP a generálním ředitelem společnosti AXIANS, s.r.o.  https://www.axians.cz/o-nas/axians-czech-republic/
https://cz.linkedin.com/in/miroslav-be%C4%8Dka-6b6b7233

dr. Šárku Kolmašovou, vedoucí katedry International Relations and European Studies (MUP) https://www.mup.cz/o-univerzite/katedry/katedra-international-relations-and-european-studies/

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., partner veletrhu a Metropolitní univerzitní banka, a.s. vyhlásily pro účastníky veletrhu soutěž „O NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ LETÁK VELETRHU ROKU 2024“ s cílem podpořit a následně ohodnotit nejlepší obchodní leták – nabídku fiktivní firmy tematicky zaměřenou na Velikonoce 2024. Hodnotit bude nejen odborná porota, ale také samotní účastníci – fiktivní firmy 29. MVFIF

Deset nejlepších elektronických letáků, jak je vyhodnotí odborná porota vyhlašovatele soutěže (50% váha hodnocení) a účastníci veletrhu (50% váha hodnocení), bude dle programu 29. MVFIF hodnoceno vyhlašovatelem soutěže v rámci veletržního programu, a to 20. března 2024 od 14:30 do 15.30 h. na hlavním veletržním pódiu na Výstavišti Holešovice. A u toho nesmíte chybět!

Každý účastník veletrhu (fiktivní firma) se může zapojit do hodnocení obchodních letáků účastníků soutěže (kromě vlastního letáku) a to tak, že přidělí 9 bodů letáku, který je z jeho úhlu pohledu nejlepší, 7 bodů letáku na 2. místě a 5 bodů letáku na 3. místě. K hodnocení slouží  elektronický formulář, který bude každému účastníkovi soutěže – fiktivní firmě k dispozici ke stažení na webu MU banky zdeNejlepší obchodní leták veletrhu 2024.  Hodnotit smí  fiktivní firma – účastník soutěže o nejlepší obchodní leták 29. MVFIF pouze 1x a hodnocení musí být zasláno z e-mailové adresy fiktivní firmy a potvrzené učitelem fiktivní firmy na radek.maxa@mup.cz nejpozději do 18. 3. 2024 do 23:59 h, předmět zprávy: „Hodnocení letáku – název fiktivní firmy“.

Předmět hodnocení obchodního letáku– kritéria hodnocení odbornou porotou:

  • grafická stránka letáku,
  • originalita,
  • tematické zaměření – Velikonoce,
  • obsahová stránka a úplnost informací,
  • působivost a zaujetí,
  • celkový dojem.

Ceny pro vítěze: firmy na 1. až 3. místě obdrží pohár a diplom od Metropolitní univerzity Praha a Metropolitní univerzitní banky.

Součástí veletržního programu bude i vyhlášení výsledků ANKETY MUP A ČESKÉ POŠTY O NEJLEPŠÍHO VYUČUJÍCÍCHO FIKTIVNÍ FIRMY 2023 s podporou CEFIF Praha a SCCF Bratislava. Těšíme se.