Až z dalekého slovenského Vranova nad Topĺou přicestovala k nám na univerzitu Ing. Martina Sirníková, NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022 – ocenění, které získala v rámci 3. ročníku Ankety Metropolitní univerzity Praha a České pošty, s.p. o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem za rok 2022. Z rukou PhDr. Jana Bureše, Ph.D., prorektora MUP a prof. Ing. Josefa Šímy, Ph.D. vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, převzala diplom a pohár pro vítěze. Více o anketě a oceněných.

Pořadatelé Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem s podporou Centra fiktivních firem při NPI ČR a Slovenského centra cvičných firem při SIOV Slovensko se na základě došlých nominací od studentů z různých koutů Česka a Slovenska rozhodli udělit první místo Ing. Martině Sirníkové, vyučující ekonomických předmětů a fiktivních firem na OA Vranov nad Topĺou, a to za „skvělou práci a vedení fiktivních firem a přínos ve výchově a vzdělávání v oblasti podnikatelské gramotnosti mladé generace“. Rozhodující pro udělení tohoto prestižního ocenění byla samozřejmě nominace, kterou zaslali studenti z OA Vranov nad Topĺou v čele se Šimonem Gdovcem, ředitelem fiktivní firmy Rožky na Rožku, který též osobně zavítal k nám na univerzitu, a to společně s Ing. Márií Chrapekovou, ředitelkou OA Vranov nad Topĺou, za což jsme byli velmi rádi!

Ze zaslané nominace vybíráme: „Nám študentom je vždy nápomocná, prepája teoretické vedomosti s praxou. Svojím nadšením pre cvičné firmy nakazila aj nás. Na jej vyučovacie hodiny sa vždy tešíme a s nadšením pracujeme na našej cvičnej firme. Aktivizujúcim spôsobom nám otvára dvere do sveta podnikania, motivuje nás, necháva nám priestor na našu kreativitu a tvorivosť. Vždy nás vypočuje, poradí a usmerní.  Je milá, trpezlivá, ústretová, chápavá, prívetivá a má zmysel pre humor. Predmet Cvičná firma je v jej podaní Komenského škola hrou. Nie je len niekto, kto odovzdáva vedomosti druhým, jej rola je oveľa dôležitejšia. Je prototypom priateľského, empatického a profesionálneho učiteľa cvičnej firmy, vďaka ktorému majú študenti tento vyučovací predmet radi a vždy sa na neho tešia a veľa sa naučia.“

Slavnostní akt ocenění nejlepší vyučující fiktivní firmy roku 2022 se odehrál v pracovně rektora MUP za účasti vzácných hostů z OA Vranov nad Topĺou, prorektora MUP dr. Jana Bureše, vedoucího katedry mezinárodního obchodu prof. Josefa Šímy a garanta a koordinátora projektu fiktivních firem na MUP dr. Radka Maxy. Po proslovu Dr. Maxy převzala Ing. Martina Sirníková z rukou prorektora MUP a vedoucího katedry MO DIPLOM s udělením ocenění NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022, POHÁR a věcné dary od MUP a České pošty. Oceněná Ing. Sirníková poděkovala za cenu, které si váží a je pro ni závazkem i do budoucna. Ing. Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topĺou připomněla důležitost fiktivních firem při výuce podnikatelské a finanční gramotnosti.  Při milém a přátelském rozhovoru se vzpomínalo na prosincový 4. MUB-line veletrh fiktivních firem 2022 i na 15. Veletrh fiktivních firem ve Vranove nad Topĺou, kterého se osobně zúčastnil dr. Maxa v roli porotce. OA Vranov nad Topĺou a MUP se rozhodli uzavřít memorandum o vzájemné spolupráci, kterou následně svým podpisem stvrdili Ing. Mária Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topĺou a JUDr. Marek Beneš, ředitel MUP, o.p.s. Děkujeme, těšíme se na spolupráci a gratulujeme za Metropolitní univerzitu Praha, Českou poštu a obě národní centrály fiktivních firem. 4. ročník Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivní firmy 2023 bude vyhlášen na 5. MUB-line veletrhu, který se uskuteční 8. 12. 2023.