Metropolitní univerzitní banka, a.s., studentská fiktivní firma, která je společným projektem učitelů a studentů katedry Mezinárodního obchodu naší univerzity realizovaný v rámci jednosemestrálního PV předmětu Řízení a správa fiktivní banky, zavítala v minulých dnech na dvě významné akce. A přivezla bronz za třetí nejlepší veletržní stánek a navázala na předchozí úspěšné mise! Praktickou formou tak přispíváme k rozvoji finanční gramotnosti a budování žádoucích kompetencí studentů středních škol nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Vůbec poprvé naše banka otevřela svojí zahraniční pobočku a to na 21. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem ve slovenské Nitře, který se konal ve dnech 5. a 6. listopadu 2019 na výstavišti Agrokomplex jako součást veletrhu Skills Slovakia 2019 a Mladý tvorca 2019. Veletrh uspořádal Státní institut odborného vzdělávání při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky ve spolupráci se Slovenským centrem cvičných firem. Na veletrh zavítalo přes 50 studentských fiktivních firem ze Slovenska, České republiky, Slovinska, Itálie, Maďarska, Rumunska a Turecka. Mezi účastníky veletrhu měla naše MUB banka jeden primát. Byla jedinou fiktivní bankou veletrhu. Tomu také odpovídal enormní zájem ze strany účastníků i návštěvníků obou veletržních dnů. Za dobu veletrhu narostl počet klientů (fiktivních studentských firem) naší banky na 175, kdy ještě před letními prázdninami byl počet těsně nad 100. Ceníme si uznání od ing. Gabriely Horecké ze Slovenského centra cvičných firiem, jakožto od zástupců EuropenPen Interantional či zástupců partnerských vysokých škol ze zahraničí, které participují na projektu fiktivních firem, jako například prof. Pastiu Carmen Adiny, Ph.D. z  „1Decembrie 1918“ University of Alba lulia z Rumunska. Jsme rádi, že náš stánek také navštívil ředitel MUP JUDr. Marek Beneš a mohl s námi alespoň na chvíli nasát tu neopakovatelnou veletržní atmosféru plnou skvělých studentských podnikatelských nápadů. Do oficiálního veletržního programu zařadili organizátoři také prezentaci Dr. Radka Maxy, který představil nejen projekt Metropolitní univerzitní banky, ale také naši univerzitu. Časté dotazy a zájem ze strany návštěvníků jen potvrdili atraktivitu našich studijních programů.  V rámci soutěže o nejlepší prezentaci se představili i naši junior konzultanti MUB banky, Ivan Benca a Tetiana Ostashyn, studenti třetího ročníku oboru Mezinárodní obchod. A i když jim medaile tentokrát unikla, zanechali u hodnotitelů i účastníků veletrhu velmi dobrý dojem. Děkujeme! Vítězství v soutěžích připadlo studentské firmě Propagátor ze Spojené školy z Modrého Kameně na Slovensku a Botelu proti proudu, studentské firmě ze SŠ obchodní z Českých Budějovic, kteří se s námi přišli podělit o svou upřímnou radost na náš stánek a poděkovat nám za naše bankovní služby, co by klienti naší banky. My gratulujeme a děkujeme. I zpětná vazba formou dotazníkového šetření od účastnických firem potvrdila naší úspěšnou misi a budování dobrého jména naší banky v rámci trhu studentských firem. 

6. ročník Veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích se konal bezprostředně po ukončení veletrhu v Nitře, kam jsme se přesunuli rovnou z Nitry. Po náročné cestě náš posílený 5členný tým připravil veletržní stánek, abychom od dopoledních hodin 7.11.2019 mohli začít poskytovat bankovní služby účastníkům a návštěvníkům veletrhu, kterého se zúčastnily studentské firmy z České republiky a ze Slovenska. Záštitu nad Veletrhem převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a primátor statutárního města Č. Budějovice Jiří Svoboda, veletrh zahájila ředitelka pořádající SŠ obchodní Mgr. Jarmila Benýšková. Naší jedinečnou a nepostradatelnou roli organizátoři veletrhu podtrhli strategickým umístěním našeho stánku i jeho dvojnásobnou velikostí oproti ostatními veletržním stánkům. Již při slavnostním zahájení veletrhu promluvil Dr. Maxa. Dle bankovních propozic veletrhu, které jsme společně s organizátory veletrhu připravili, plnila naše banky roli emitenta fiktivních peněz do veletržního oběhu a zároveň roli obchodní banky, kdy poskytovala standardní bankovní služby spojené se zřizováním a vedením běžných fiktivních účtů. Speciální veletržní akcí pak byla možnost čerpání fiktivního kontokorentního úvěru až do výše 1 mil. FKč po dobru prvních tří měsíců zdarma. Naše MUB banka měla plné ruce práce se zakládáním a správou účtů, emisí fiktivních bankovek i zúčtováním uskutečněných bankovních transakcí. Studentské firmy aktivně obchodovali, počet návštěvníků veletrhu předčil naše očekávání, což se odrazilo také v rekordních fiktivních tržbách.  Dle našich statistik činil veletržní obrat 33 315 375 FKč, což představuje oproti loňskému roku nárůst o 26,9 %!  Významnou motivací pro obchodování studentských firem byla soutěž pořádána Metropolitní univerzitou Praha „Nejlepší hotovostní obchodní veletrhu 2019“. V té zvítězila a titul Zlatý obchodní veletrhu si odnesla studentská firma Czech JDM z VOŠ, SPŠ automobilní a technické z Českých Budějovic s veletržním obratem 8 445 528 FKč a získala kromě věcných cen od naší univerzity také fiktivní šek na částku 844 552 FKč. Vítěze soutěže vyhlásil Dr. Maxa v rámci slavnostního zakončení veletrhu. MUB tým se také zúčastnil soutěže o nejlepší stánek a nejlepší prezentaci, kdy v rámci prvního veletržního dne naši junior konzultanti MUB banky, Michael Lazarov a Anastasiia Graboviuk, předvedli dvojjazyčnou soutěžní 10 min. prezentaci vč. následné diskuse, kterou hodnotila tříčlenná komise složená ze zástupců odborné praxe v čele s obchodním ředitelem Regionálního centra Českých drah panem Jiřím Kafkou.  A uspěli jsme! Náš pětičlenný MUB tým ve složení Tetina Ostaskyn, Anastasiia Graboviuk, Ivan Benca, Michael Lazarov a Radek Maxa si odvezl bronz ze soutěže o nejlepší stánek veletrhu se 159 body, kdy zlato se „bralo“ za 163 bodů. Tak příště, je to pro nás výzva! Třeba již na nadcházejícím 8. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci, kde ve dnech 28. a 29.1.2020 otevřeme veletržní pobočku v duchu našeho sloganu POMÁHÁME POROZUMĚT PENĚZŮM!