Speciální ocenění odborné poroty v soutěži o nejlepší stánek veletrhu a stříbrná medaile v soutěži o nejlepší logo a slogan veletrhu si odváží tým naší Metropolitní univerzitní banky, a.s., z jubilejního 25. ročníku veletrhu fiktivních firem v Písku, který se konal ve dnech 5.–6. června 2019.

Veletrh tradičně pořádá Obchodní akademie a Jazyková škola Písek. MUB banka zavítala na tento veletrh teprve podruhé a její zástupci přivezli na veletrh novinku v podobě kontokorentního úvěru a zvýhodněného úročení pro účastníky veletrhu, fiktivní studentské firmy z Písku, Plzně, Žatce, Sokolova, Volyně, Příbrami a dalších měst ČR. Po dohodě s pořadatelem se naše banka stala jedinou emisní bankou veletrhu. Ceníme si této důvěry!

Náš tým složený ze zástupců všech tří týmů naší banky, tj. týmu PR a marketingu, týmu Klienti ČR a týmu Klienti Evropa, postavil v nádherných zcela nových půdních prostorech pořádající školy atraktivní stánek a nabízel bankovní služby účastníkům a návštěvníkům včetně možnosti zřízení běžného podnikatelského účtu on-line, v duchu našeho sloganu „Pomáháme porozumět penězům“. Odborná komise, složená ze zástupců škol a odborné praxe v čele s ředitelem Centra fiktivních firem ČR, Ing. Hulou, hodnotila úroveň veletržních stánků, prezentaci produktů, obchodní dovednosti účastníků, úroveň propagačních materiálů apod. Již úvodní nápor návštěvníků veletrhu svědčil o zájmu o služby a produkty naší studentské banky. Otevírali jsme nové účty, evidovali veletržní tržby, zpracovávali platební příkazy.

Spektrum soutěží obohatila i naše banka ve spolupráci s naším zřizovatelem, katedrou mezinárodního obchodu MUP, kdy v rámci slavnostního zahájení veletrhu vyhlásili naši studenti Filip Potoma a Anastasiia Graboviuk soutěž o nejlepšího hotovostního obchodníka veletrhu. I přes enormní snahu všech účastnických fiktivních firem být nejlepším obchodníkem může zvítězit jen jeden. A tím se stala studentská firma Triangl,s.r.o., která si z rukou Ing. Radka Maxy, Ph.D., převzala v rámci slavnostního zakončení veletrhu titul Zlatý obchodník veletrhu a vítězný šek na fiktivních 10 % z veletržních tržeb a věcné ceny od naší univerzity.

Při slavnostním zakončení veletrhu a vyhlášení výsledků soutěží byla oceněna i naše MUB banka. V hlavní soutěži o nejlepší stánek jsme získali speciální cenu odborné poroty, kdy naši kvalitu a úroveň služeb vyzdvihl ředitel pořádající školy, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., a ředitel Centra fiktivních firem Ing. Lukáš Hula. A radost to nebyla jediná. V soutěži o nejlepší logo a slogan 25. ročníku veletrhu jsme získali stříbrnou medaili! Z úspěchu jsme měli radost a naše účast byla vyvrcholením půlroční práce studentů naší banky, kteří se v letním semestru aktivně zapojili do povinně volitelného kurzu naší univerzity Řízení a správa fiktivní banky. Tímto děkuji všem studentům, kteří se účastnili veletrhu v Písku. Speciální poděkování patří Anastasii Graboviuk, Markétě Lindové a Martinu Rypákovi, kteří se podíleli na tvorbě soutěžního loga a sloganu, a Tetianě Ostaskyn a Ivanu Bencovi, kteří doposud nechyběli na žádné veletržní účasti naší MUB banky a vzorně ji vždy reprezentovali.

Za rok a půl své činnosti se zapsala naše MUB banka do povědomí studentů, učitelů, ale i široké veřejnosti. Těšíme se na další akce, kdy nejbližší je účast naší MUB banky na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Nitře, který se bude konat ve dnech 5.–6. 11. 2019 v rámci studentského veletrhu Gaudeamus. Hezké léto a prázdniny!