Metropolitní univerzitní banka se těší na on-line setkání s fiktivními firmami z Česka, Slovenska a dalších evropských zemí. Tradiční partnerem veletrhu je Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., která společně s naší MUBankou připravila speciální veletržní soutěž „O nejlepší obchodní leták veletrhu roku 2023.

Těšit se můžete i na zajímavé veletržní příspěvky MUP, které jsme připravili pro účastníky veletrhu ve spolupráci s ANTRE, pořadatelskou firmou veletrhu.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., partner veletrhu a Metropolitní univerzitní banka, a.s. vyhlásily pro účastníky veletrhu soutěž „O NEJLEPŠÍ OBCHODNÍ LETÁK VELETRHU ROKU 2023“ s cílem podpořit a následně ohodnotit nejlepší obchodní leták – nabídku fiktivní firmy tematicky zaměřenou na Velikonoce. Hodnotit bude nejen odborná porota, ale také samotní účastníci – fiktivní firmy 28. MVFIF

Deset nejlepších elektronických letáků, jak je vyhodnotí odborná porota vyhlašovatele soutěže (50% váha hodnocení) a účastníci veletrhu (50% váha hodnocení – postup viz další bod), bude dle programu 28. MVFIF hodnoceno vyhlašovatelem soutěže v rámci veletržního programu, a to 22. března 2023 od 11:10 do 12 h.

Všechny obchodní letáky budou zveřejněny na webu MUBanky zde. Každý účastník veletrhu (fiktivní firma) se může zapojit do hodnocení obchodních letáků účastníků soutěže (kromě vlastního letáku) a to tak, že přidělí 9 bodů letáku, který je z jeho úhlu pohledu nejlepší, 7 bodů letáku na 2. místě a 5 bodů letáku na 3. místě. K hodnocení bude sloužit elektronický formulář, který bude každému účastníkovi soutěže – fiktivní firmě k dispozici ke stažení na webu MU banky zde: O nejlepší obchodní leták veletrhu roku 2023.  Hodnotit smí fiktivní firma – účastník 28. MVFIF pouze 1x a hodnocení musí být zasláno z e-mailové adresy fiktivní firmy a potvrzené učitelem fiktivní firmy na radek.maxa@mup.cz nejpozději do 15. 3. 2023 do 23:59 h, předmět zprávy: „Hodnocení letáku – název fiktivní firmy“.

Předmět hodnocení obchodního letáku– kritéria hodnocení odbornou porotou:

  • grafická stránka letáku,
  • originalita,
  • tematické zaměření – Velikonoce,
  • obsahová stránka a úplnost informací,
  • působivost a zaujetí,
  • celkový dojem.

Ceny pro vítěze: firmy na 1. až 3. místě obdrží pohár a diplom od Metropolitní univerzity Praha a Metropolitní univerzitní banky.