Návrh smlouvy o zřízení MUB účtu Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu. Tuto smlouvu stvrďte svým podpisem, následně přeskenujte a zašlete spolu s vyplněnými podpisovými vzory oprávněných osob na info@mubanka.cz. Po obdržení bude MUB účet AKTIVOVÁN. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Děkujeme!
Tým Metropolitní univerzitní banky, a.s.

Těšíme se na setkání s Vámi ve stánku Metropolitní univerzitní banky v rámci Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se koná ve dnech 21.-23.3.2018 v Praze.

The draft of the Agreement on the Establishing and Maintaining of MUP Account has been sent to your email address. Please sign the Agreement, scan the signed copy, and return it along with the completed Signature Cards of authorized persons to info@mubanka.cz. Upon receipt, the MUB Account will be ACTIVATED. We are looking forward to our cooperation!

Thank you!
Metropolitan University Bank team

We are looking forward to meeting you at the booth of Metropolitan University Bank at the International Trade Fair of Fictitious Companies to be held on 21 – 23 March 2018 in Prague.